Alle kriges moder:
Ingen krige uden olie – og uden krige ingen olie

Væksten i den vestlige verden siden anden verdenskrig har gjort olie til den mest eftertragtede ressource overalt på kloden.

Robert F. Kennedy Jr.:
Hvorfor araberne ikke ønsker USA i Syrien

Lad os se det i øjnene: Det vi kalder »krigen mod terror«, er i virkeligheden blot endnu en oliekrig. Vi har spildt seks billioner dollar på tre krige uden for landets grænser og på oprettelsen af et nationalt sikkerhedsberedskab herhjemme, siden oliemanden Dick Cheney erklærede »Den Lange Krig« i 2001.

Terrorøvelserne der blev til virkelighed

Fire markante terrorbegivenheder siden 2000 har - udover tragedierne - én ting tilfælles: I alle fire tilfælde blev der afholdt officielle terrorøvelser enten lige før eller samtidigt med den ”rigtige” terrorhandling. Og i alle fire tilfælde øvede myndighederne sig næsten præcist på, hvad der i virkeligheden skete.

Seite 1 von 1